Thông báo:  

tuyển sinh năm học 2019-2020 Nhận đăng ký từ ngày 2/5/2019 và khai giảng ngày 1/7/2019 

Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS - THPT HOA LƯ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS - THPT HOA LƯ

Tuyển sinh Trường THCS - THPT Hoa Lư. Trường học Hai buổi - Bán trú - Nội trú. Địa chỉ: 201, Phan Văn Hớn, Quận 12,..

38 Xem tiếp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC MỚI 2019-2020

1780 Xem tiếp

TUYỂN SINH

TUYỂN SINH

NHẬN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018_2019

1631 Xem tiếp

Chát Facebook