Thông báo:  

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 NHẬN XÉT HỌC BẠ TỪ NGÀY 8/4/2021. LIÊN HỆ: 0989377979 (Thầy Công) 

Tin Tức

Giáo viên phải làm quen với mất việc và thất nghiệp

Hiện nay, giáo viên phải là đối tượng nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi, có kỹ năng mềm nhất, có vậy mới giúp đỡ, đào tạo được học sinh.

Với tình hình hiện nay, sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị với tốc độ chóng mặt.

Kèm theo đó là sự dịch chuyển của con cái phụ thuộc. Vì vậy việc giảm lớp, co trường là điều tất yếu phải xảy ra.

Ở các địa phương nguồn ngân sách dồi dào thì họ giãn lớp, số lượng học sinh trên một lớp giảm xuống mức… vừa đủ lượng giáo viên hiện hữu.

Khi giảm lớp, giảm học sinh thì phải giảm giáo viên. Một số địa phương luân chuyển giáo viên từ nơi thừa về nơi thiếu để đảm bảo cho giáo viên có việc làm.

Một số nơi khác buộc phải xếp giáo viên dạy chéo ban đào tạo để giải quyết tình thế, hoặc liên tục nhiều năm không tuyển giáo viên mới.

Số lượng giáo viên về hưu ít hơn số lượng dôi dư, lúc này sức ép làm giáo viên mất việc càng tăng, càng hiện hữu.

Thế nhưng khi bị mất việc, giáo viên thường là đối tượng hoang mang nhất, lo lắng nhất, cùng đường nhất và… kêu gào nhiều nhất trên truyền thông.

Khi được phân công làm việc khác không phải chuyên môn của mình họ thường phản ứng và khó thích ứng.Các tin khác

Chát Facebook