Thông báo:  

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 NHẬN XÉT HỌC BẠ TỪ NGÀY 8/4/2021. LIÊN HỆ: 0989377979 (Thầy Công) 

Tin Tức

CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2021

ĐOÀN TRƯỜNG THCS - THPT HOA LƯ

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS - THPT Hoa Lư ngày 25 tháng 3 năm 2021 đã thống nhất và bầu ra 5 đồng chí trúng tuyển vào vị trí Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 - 2021.

1. Đồng chí Lý Phú Quý - Sinh ngày 08/9/2004 - Chi đoàn 11A1 - Bí thư Đoàn trường.

2. Đồng chí Trần Nguyên Khôi - Sinh ngày 03/4/2004 - Chi đoàn 11A2 - Phó bí thư Đoàn trường

3. Đồng chí Nguyễn Như Mai - Sinh ngày 30/7/2003 - Chi đoàn 11A3 - Ủy viên Ban chấp hành

4. Đồng chí Lưu Văn Khang - Sinh ngày 30/5/2004 - Chi đoàn 11A1 - Ủy viên Ban chấp hành

5. Đồng chí Lê Thị Thúy Trình - Sinh ngày 23/9/2004 - Chi đoàn 11A2 - Ủy viên Ban chấp hành

 Các tin khác

Chát Facebook