GIÁO DỤC KHÔNG CHỈ LÀ MUỐN TRUYỀN ĐẠT CHO HỌC SINH CÁC ĐIỂM SỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ, MÀ CÒN CẦN TRUYỀN ĐẠT CHO HỌC SINH SỰ CÔNG BẰNG, CHÍNH NGHĨA, DÂN CHỦ VÀ NHÂN ÁI, CÒN CÓ LÒNG TỪ BI VÀ SỰ KHOAN DUNG… ĐIỀU MÀ VẪN LUÔN BỊ XEM NHẸ.