Thông báo:  

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 NHẬN XÉT HỌC BẠ TỪ NGÀY 8/4/2021. LIÊN HỆ: 0989377979 (Thầy Công) 

Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOA LƯ

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Số:      /KH-HL1819                                                   Quận 12, ngày  26  tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

 

 

Thực hiện Công văn số 905/GDĐT-TrH, ngày 21/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II  năm học 2018-2019; Trường THCS & THPT Hoa Lư thông báo kế hoạch kiểm tra học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau:

 

  1. CÁC MÔN GVBM TỰ KIỂM TRA:

I.1 Khối THPT

- Gồm các môn: Thể dục, GDQP-AN, Tin học, GDCD ( khối 11,10), Công nghệ, Kỹ năng sống.

- Thời gian tổ chức: từ 18/4/2019 --> 27/04/2019.

I.2 Khối THCS

- Gồm các môn: Thể dục, Tin học (Tự chọn), GDCD, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Kỹ năng sống.

- Giáo viên tự kiểm tra tại lớp từ ngày 18/4/2019à 27/04/2019.

Chú ý:

- Nếu học sinh vi phạm quy chế thì GVBM lập biên bản (mẫu biên bản lấy tại Phòng Hội đồng), đồng thời ghi vào Sổ đầu bài. Những trường hợp này cũng xử lý như các môn kiểm tra chung Nộp các biên bản vi phạm và kèm theo tang vật (nếu có) cho thầy Ung Ngọc Phố.

 

II. CÁC MÔN KIỂM TRA CHUNG:

  1. Các môn, thời gian tổ chức, thời gian làm bài:

Khối THPT

- Khối 10 và 11: Gồm 08 môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Toán, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ).

-  Khối 12: Gồm 09 môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Toán, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân).

- Thời gian tổ chức: từ 18/4/2019 --> 11/05/2019.

(Xem lịch phân công cụ thể kèm theo)

Thời gian làm bài và cấu trúc đề theo hướng dẫn Công văn số 905/GDĐT-TrH, ngày 21/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh )

Khối THCS:

  • Kiểm tra theo đề và lịch của Phòng giáo dục Quận 12 các môn: Sinh, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn  từ 18/04/2019 à11/05/2019.

 

Lịch kiểm tra và hình thức đề kiểm tra:

  • Khối 12:

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn kiểm tra

Hình thức

đề kiểm tra

Thời lượng

Thời gian

làm bài

Thứ Hai

22/4/2019

 

Sáng

 

Ngữ văn

 

Tự luận

 

120 phút

 

9h00 –11h00

 

Thứ Ba

23/04 /2019

 

Sáng

 

Anh văn

TN (40c)+TL(10c)

60 phút

7h30  -   8h30

Toán học

TN(30c)+TL(8c)

90 phút

9h25  -  11h00

  Thứ Tư

25/04 /2019

 

Sáng

Vật lí

TN(24c)+TL(6c)

50 phút

8h00   -  8h50

Lịch sử

TN(24c)+TL(6c)

50 phút

9h20   -  10h10

    Thứ Năm

26/04/ 2019

 

Sáng

Hoá học

TN(24c)+TL(6c)

50 phút

8h00   -  8h50

Địa lí

TN(24c)+TL(6c)

50 phút

9h20   -  10h10

      Thứ Sáu 27/04/2019

 

Sáng

Sinh học

TN(24c)+TL(6c)

50 phút

8h00   -  8h50

GDCD

TN(24c)+TL(6c)

50 phút

9h20   -  10h10

 
  • Khối 10, 11:

Ngày kiểm tra

Buổi

Thời gian

Môn kiểm tra

 

Thứ Năm : 2/5/2019

 

Chiều

14h00’-   14h45’

Lịch sử 10,11

 15h15’-   16h00’

 Vật lí 10,11

 

Thứ Sáu: 3/5/2019

 

Chiều

14h00’-   14h45’

Sinh học 10,11

 15h15’-   16h00’

Địa lí 10,11

THứ Hai : 6/5/2019

Sáng

9h00’ -   10h30’

     Văn  học 10,11

 

Thứ Năm: 9/5/2019

 

Sáng

8h45’ – 9h30’

      GDCD  10,11

10h00’ - 10h45’

Hóa học 10,11

 

     Thứ Sáu 10/5/2019

 

 Sáng

 8h00’-   9h30’

Toán học 10,11

10h00’ - 11h00’

Anh văn 10,11

 

 

  • Khối THCS:   (Cập nhật lịch phòng GD sau)

 

2. Nội dung kiểm tra:

Bao gồm nội dung chương trình học kỳ 2.

Chú ý: Trước khi kiểm tra học kỳ, GVBM phải hoàn thành chương trình giảng dạy trong học kỳ 2. GVBM cần kiểm tra lại tiến độ thực hiện chương trình, nếu thiếu tiết thì tự bố trí dạy bù hoặc tiếp tục dạy sau khi kiểm tra HK 2 để hoàn thành chương trình năm học.

3.  Yêu cầu đối với đề kiểm tra:

- Ôn tập kiểm tra trước ngày kiểm tra môn đó ít nhất 7 ngày và nhiều nhất 10 ngày. GVBM xem lịch kiểm tra chi tiết để có kế hoạch và báo cáo tổ trưởng chuyên môn.

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót, không được viết tắt một cách tuỳ tiện.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.

4. Làm đề kiểm tra:

- Mỗi môn kiểm tra chung ở các khối, tổ trưởng thống nhất đề và hướng dẫn chấm. (Có đề dự phòng)

- Giáo viên ra đề cần nghiên cứu kỹ phân phối chương trình (Chú ý phần giảm tải) để ra đề cho phù hợp.

- Giáo viên ra đề phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật của đề và hướng dẫn chấm. Hướng dẫn chấm phải chi tiết, cho theo thang điểm 10.

- Đề và hướng dẫn chấm phải được đánh máy vi tính theo mẫu đã quy định.

- Thời gian gửi dữ liệu: Chậm nhất là sáng ngày 10/4/2019 ( đối với khối 12) và 15/4/2019 (đối với khối 10,11 và đề dự bị cho THCS)

- Địa chỉ gửi dữ liệu tranngoanhs@gmail.com

- BGH chọn 01 đề chính thức, 01 đề dự phòng. Cụ thể:

Đề dự phòng sử dụng đối với những học sinh vắng có lý do hoặc trong năm học sau.

- BGH tổ chức và phân công phôtô đề, hướng dẫn chấm cho giáo viên và giám sát việc phôtô đề cho học sinh. (Thầy Phố, Thầy Minh)

5. Bộ phận kiểm tra:

- Lãnh đạo Hội đồng:

+ Chủ tịch: Đỗ Trần Ngoan,  Hiệu trưởng.

+ Phó chủ tịch: Thầy Ung Ngọc Phố: Tổng chủ nhiệm.

+ Ủy viên,Thư ký:

1) Thầy Trầm Quốc Minh, Học vụ.

2) Cô Trần Thị Hằng, CT Công Đoàn

- Thầy Ngoan phân công giáo viên coi kiểm tra theo từng buổi. Vì số lượng giám thị vừa đủ số phòng kiểm tra nên yêu cầu giáo viên có mặt đầy đủ, đúng giờ và coi thi nghiêm túc. Trường hợp đột xuất, giáo viên không thể coi kiểm tra theo lịch đã phân công thì báo cho T. Ngoan để điều người thay thế, không được tự ý đổi buổi hoặc nhờ người khác.

- Thời gian giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng trước giờ kiểm tra 30 phút.

6. Làm phách:

- Bộ phận làm phách gồm: BGH, Thầy Phố, Thầy Minh.

- Bộ phận làm phách phải cẩn thận, đánh đúng mã phách qui định và giữ bí mật.

7. Chấm bài:

Hạn chót nộp bài chấm các môn: Sau 05 ngày kể từ ngày môn đó được kiểm tra.

- Trước khi nhận bài, các tổ phải họp để thống nhất hướng dẫn chấm, lập biên bản (theo mẫu). Nếu có sự thay đổi thì giáo viên ra đề gặp Thầy Ngoan  để điều chỉnh.

- Giáo viên cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn chấm để chấm bài chính xác. Những trường hợp phúc khảo mà dẫn đến thay đổi điểm do chấm không chính xác thì giáo viên chấm bài phải chịu trách nhiệm.

- Cần ghi rõ điểm bằng số, bằng chữ trên bài và Tờ ghi điểm của từng tập bài.

- Sau khi chấm xong, tất cả các đề và hướng dẫn chấm được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo theo qui định.

8. Quy chế kiểm tra:

- Đối với các môn 100% trắc nghiệm thì học sinh dùng bút chì để tô các ô trên Phiếu trả lời. Đối với các môn có một phần trắc nghiệm thì dùng bút chì để tô các ô đã in sẵn trên giấy thi. Nếu học sinh dùng bút mực để tô các ô trắc nghiệm thì sẽ không được chấm điểm phần trắc nghiệm.

- Nếu học sinh đau ốm hoặc có những lý do đặc biệt không thể kiểm tra học kỳ theo lịch chung được thì phải gửi đơn xin phép cho GVCN trước buổi kiểm tra. Những trường hợp này nhà trường tổ chức kiểm tra bù (Thời gian tổ chức chậm nhất là sau 2 ngày tính từ ngày kiểm tra cuối cùng của khối). Nếu vắng không phép thì bị điểm 0.0.

- Học sinh vi phạm quy chế bị lập biên bản và xử lý theo nội quy của trường.

 

III. XỬ LÝ ĐIỂM VI TÍNH:

1. Cập nhật điểm thành phần:

- GVBM nộp các cột điểm thành phần (Tại phòng Giáo vụ).

- Thời gian hoàn thành: Chậm nhất là 20/4/2019 đối với khối 12 và ngày 10/5/2019 đối với tất cả các khối còn lại.

2. Bộ phận vi tính xử lý điểm:

- Phụ trách chung: Thầy Ngoan.

- Xử lý và nhập điểm vào chương trình: Thầy Minh.

- Kiểm tra số cột điểm: T. Phố (sau khi in).

Chú ý:

- Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 20/4/2019.

- Khi nhập điểm phải cẩn thận để đảm bảo chính xác.

- Khi phát hiện những trường hợp GVBM thiếu cột điểm thì báo ngay cho T.Huy để yêu cầu giáo viên bổ sung.

3. Kiểm tra từ Tờ điểm vi tính và Sổ điểm bộ môn:

- Đối với GVBM: Khi bộ phận vi tính xử lý điểm xong thì in ra Tờ điểm vi tính cho từng môn theo lớp (Dự kiến sau ngày kiểm tra cuối cùng khoảng 5 ngày). GVBM đối chiếu giữa Tờ điểm vi tính và Sổ điểm bộ môn:

+ Nếu khớp nhau thì nộp lại cho P.Giáo Vụ (có ký nhận).

+ Nếu có sai sót thì báo lại ngay cho T. Minh (Gạch điểm sai và ghi điểm đúng bằng mực đỏ bên cạnh trên Tờ điểm vi tính).

- Đối với GVCN: Khi điểm của tất cả các môn đã chính xác thì Bộ phận vi tính in Bảng tổng hợp cho từng lớp. GVCN kiểm tra Bảng điểm tổng hợp:

+ Nếu đúng thì  xếp loại hạnh kiểm (dự kiến) vào bảng tổng hợp.

Chú ý: Thời gian hoàn thành: Chậm nhất là 2/05/2019 đối với khối 12 và 20/5/2019 đối với các khối còn lại.

 

IV. XẾP LOẠI HẠNH KIỂM:

- GVCN cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và xem xét quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm chính xác và đúng quy định.

- Nếu có những học sinh xếp loại Hạnh kiểm Yếu hoặc trường hợp đặc biệt thì GVCN cần trao đổi với Th. Phong (TQN) trước khi đưa ra Hội đồng xét.

- GVCN dự kiến xếp loại hạnh kiểm, sau khi Hội đồng xét duyệt đã thông qua, nộp bảng tổng hợp (có xếp loại HK) cho T. Minh.

Chú ý: GVCN phải chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các cột mục trên Sổ điểm gốc (bảng in từ Thầy Minh).

 

Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên.

GVCN, GVBM có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan cho học sinh.

                                                                                                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

  • Ban Giám hiệu (để thực hiện);
  • TTCM, giáo viên (để thực hiện);
  • Phòng Giáo vụ (để thực hiện);
  • Lưu: VT.

 

 Các tin khác

Chát Facebook