Thông báo:  

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 NHẬN XÉT HỌC BẠ TỪ NGÀY 8/4/2021. LIÊN HỆ: 0989377979 (Thầy Công) 

Hoạt động chuyên môn

LỚP HUẤN LUYỆN VĂN

LỚP HUẤN LUYỆN VĂN

Cuộc thi năm nay được tổ chức mới lạ, sáng tạo, kết hợp quan sát thực tế gắn với việc sử dụng tư liệu làm..

1708 Xem tiếp

LỚP LÝ NÂNG CAO

LỚP LÝ NÂNG CAO

Rèn luyện các kiến thức

3968 Xem tiếp

TOÁN NÂNG CAO

TOÁN NÂNG CAO

Rèn luyện cho học sinh trường đi thi các cuộc thi ở Quận, Thành Phố

1310 Xem tiếp

THỜI KHÓA BIỂU THPT HKI NĂM HỌC 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU THPT HKI NĂM HỌC 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU THPT HKI NĂM HỌC 2022 - 2023

229 Xem tiếp

THỜI KHÓA BIỂU THCS HKI NĂM HỌC 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU THCS HKI NĂM HỌC 2022 - 2023

THỜI KHÓA BIỂU THCS HKI NĂM HỌC 2022 - 2023

264 Xem tiếp

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHỐI THPT NĂM HỌC 2022 - 2023

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHỐI THPT NĂM HỌC 2022 - 2023

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHỐI THPT NĂM HỌC 2022 - 2023

303 Xem tiếp

Chát Facebook