Thông báo:  

tuyển sinh năm học 2019-2020 Nhận đăng ký từ ngày 2/5/2019 và khai giảng ngày 1/7/2019 

CLB TIẾNG ANH GIAO TIẾP

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Giáo viên thiếu và yếu, chương trình, sách giáo khoa lạc hậu, học sinh không có điều kiện thực hành là những vấn..

612 Xem tiếp

Chát Facebook